Barrit menighedsråd

Formand

Flemming Thomsen
Vævergade 23
7150 Barrit
29 84 29 79

ingflem@gmail.com

Kontaktperson for ansatte

Næstformand (præst)

Rikke Mai
Barrit Langgade 27
7150 Barrit
75 69 10 29 / 22 98 34 92

RM@KM.DK

Kasserer

Lea Klausen
Hovedvejen 3A
7130 Juelsminde
41 89 26 70

LEA@vinmedsmag.dk

Sekretær

Maibritt Davidsen
Kirkebro 13
7150 Barrit
20 25 87 20

majermor@gmail.com

Kirkeværge

Kirsten Bjørke
Høkervej 8
7150 Barrit
75 69 17 28 / 20 81 27 40

nlm@post.tele.dk 

Rådsmedlem

Irene Jensen
Barrit Langgade 160
7150 Barrit
28 57 91 01

DANJENSE@Hotmail.com

Præstegårdsudvalget

Rådsmedlem

Peder Langager
Høkervej 4
7150 Barrit
75 69 15 95
31 15 31 59

Peder.langager@gmail.com

Skovudvalget