Følg med i menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet i Barrit har ca. ti møder om året. Møderne er åbne, enhver er velkommen til at komme og lytte med.

Dagsorden til møderne ophænges fire hverdage før mødet på den udendørs opslagstavle ved kirkehuset.

Referatet fra møderne kan læses her på vores hjemmeside.

Kirkens budget og regnskab ligger tilgængeligt på www.sogn.dk/barrit

Referater